CAT | ES | UK

member of PLAZIT POLYGAL

POLÍTICA DE PRIVADESA:

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU d'ara endavant, PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU, amb NIF: informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.


ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU amb domicili - , tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.


Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L\usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU sempre que procedeixi de fonts alienes a PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU.


Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal en PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU - o a l'email: maheva@plazit-polygal.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".


Acceptació i Consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA.


PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En dites suposades, PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

En aquest sentit, li indiquem que disposa de trenta dies per manifestar, per escrit, la seva negativa al tractament de dades descrit. Si transcorregut aquest termini no hagués manifestat la seva disconformitat en el sentit indicat, s'entendrà que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes indicats anteriorment. D'altra banda, li comuniquem que podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a PLAZIT IBERICA PLASTIC SOLUTIONS, SAU - o a l'email: maheva@plazit-polygal.com

c/Arboç, 13-15 - POLINGESA - 17457 Riudellots de la Selva - Girona - España

Tel. +34 972 47 81 21

Fax +34 972 47 80 72

iberica@plazit-polygal.com

nota legal - condicions de venda - Política de qualitat - Politica Privacitat - Política de Cookies